Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

I. A blessclean.hu oldalon termékek ismertetése, tájékoztatója és az ÁSZF hatálya

A Bless Health Kft. védőfelszerelések, maszkok, köpenyek, gumikesztyűk értékesítését végzi a blessclean.hu webshopján keresztül.
A webshopban a Bless Health Kft. részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Jelen Általános Szerződési Feltételek visszavonásig hatályosak és kiterjednek minden webshopon keresztül végzett megrendelésre. Az adatvédelmi nyilatkozat szintén a honlapon érhető el.

II. A Szolgáltató

A blessclean.hu online áruházat a Bless Health Kft. üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: Bless Health Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-382987
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 29194403-2-43
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:

III. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a blessclean.hu internetes áruházbanelektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a blessclean.hu webcímen, illetve telefonon lehetséges. A szerződés nyelve a magyar nyelv. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.
a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpontházhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, illetve a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (CÍM), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású termékekek adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású termék vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható
f) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.
IV. Vásárlási és szállítási információk

A vásárló a megrendelt terméket átveheti személyesen a CÍMEN Szolgáltató szállít postai úton és futárral is. A webshopban meghirdetett termékek bruttó áron kerülnek feltüntetetésre, tartalmazzák a csomagolási költséget, de házhozszállítás díját nem.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
A megrendelt termékeket készpénzben utánvéttel, illetve bankkártyás fizetéssel lehetséges teljesíteni.
A szállítás futárszolgálattal történik. Személyes átvételre kizárólag megegyezés alapján kerülhet sor.
Az adatbeviteli hibák javítására a rendelés leadását követően nincs lehetőség, amennyiben ilyen jellegű problémája lesz, kérjük jelezze vagy e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy a Kapcsolat fül alatt írhat egy ezzel kapcsolatos megjegyzést, a webshop munkatársai pedig az ezzel kapcsolatos hibát így javíthatják.

A vásárlás menete:
A vásárláshoz regisztráció nem szükséges a vásárló a termékre kattintással kiválaszthatja a megfelelő számú terméket, majd azt a kosárhoz adhatja és a rendelést ezt követően tudja leadni adatai megadásával.

V. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.
A vásárló az V.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.
Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.
A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

BlessClean

Profi és megbízható takarítószolgálat Budapesten és Pest megye egész területén.

Kapcsolat